2.05.2011

yu ♥ anthony!


hey! yu found old friend and stylist anthony!!
ハロー!旧友のスタイリスト、アンソニーを発見!!