2.18.2011

yu ♥ buffalo!!!


yu saw a girl wearing buffalo shoes! so 90s!!! cool!!