3.26.2011

Yu ♥ gelato@cocorino!

White choc gelato@cocorino! No time for yu to diet...