3.10.2013

yu ♥ ashish 13a/w!!!☆ashish's construction worker chic♡