12.31.2013

Yu ♥ gigantic parfait!!!

☆Gigantic chocolate parfait for after meat refreshment♥ #osaka #tsuruhashi #love #parfait #kanariya #大阪 #鶴橋 #巨大パフェ #カナリヤ