9.07.2013

yu ♥ gfw gala show!


more graduate shows!
gala @ graduate fashion week