9.07.2013

yu ♥ xialongbao obsession!!


yu were in taiwan a few days ago...
totally addicted to xialongbao @ din dai fung shinjuku